•  

  „To najnowsze dzieło Ernesta oraz Kathryn Rossich jest dla nas ważne z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym, poruszając tematy najbardziej aktualnych odkryć w dziedzinie neurobiologii i genomiki zjawisk hipnotycznych i psychoterapii w ogóle. Ponadto uzupełnia ono również znacząco literaturę z zakresu psychoterapii Ericksonowskiej, omawiając różne kwestie związane z terapią krótkoterminową, w świetle najnowszych badań i odkryć z dziedziny szeroko rozumianych nauk o mózgu”.

  - Jan Dyba, Wprowadzenie do psychospołecznej genomiki hipnozy klinicznej i psychoterapii

  Ernest L. Rossi – światowej sławy psychoterapeuta, nauczyciel oraz autor wielu książek i artykułów naukowych z dziedziny neurobiologii psychoterapii. Jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w dziedzinie hipnozy klinicznej oraz neurobiologii psychoterapii XX i XXI wieku. Twórca psychospołecznej genomiki, dziedziny nauki, badającej wpływ oddziaływań społecznych na ekspresję genów u człowieka.

  Kathryn L. Rossi – światowej sławy psychoterapeutka i nauczycielka. Autorka i współautorka wielu publikacji z dziedziny psychoterapii, hipnozy klinicznej i neurobiologii. Wspólnie z dr Ernestem L. Rossim prowadzi badania nad wpływem czynników społecznych na ekspresję genów w organizmie ludzkim.

  Książka zawiera dodatkowo rozdział zatytułowany Wprowadzenie do psychospołecznej genomiki hipnozy klinicznej i psychoterapii autorstwa Jana Dyby oraz oryginalną pracę Miltona H. Ericksona, pt. Brzemię odpowiedzialności w skutecznej psychoterapii wzbogaconą aktualnymi komentarzami dra Ernesta L. Rossiego.

   

  Książkę możesz zamówić na Allegro klikając na poniższy obrazek