Hipnoza terapeutyczna. Całościowe szkolenie. EDYCJA PIĄTA
Prowadzący: Jan Dyba

 

14-15.09.2024
Struktura doświadczenia hipnotycznego i jego utylizacja w terapii
W ramach niniejszego warsztatu uczestnicy dowiedzą się, czym jest hipnoza i w jaki sposób wykorzystywać ją w procesie terapeutycznym. W trakcie zajęć zostanie położony szczególny nacisk na planowanie sesji terapeutycznej oraz strukturyzowanie doświadczenia transowego. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • teoria neodysocjacyjna a właściwości uwagi w hipnozie;
 • teorie stanu i teorie społeczne;
 • model Ericksona i Rossiego;
 • 4-Stopniowy proces twórczy Rossiego;
 • dwuczynnikowy model doświadczenia transowego;
 • ogólne założenia strategiczne i orientacja na cel;
 • modele postericksonowskie


05-06.10 2024 
Struktura sugestii hipnotycznej
W tej części programu główny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności posługiwania się sugestią hipnotyczną. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak budować skuteczne, dyrektywne i niedyrektywne sugestie hipnotyczne oraz w jaki sposób strukturyzować sugestie z uwzględnieniem celu interwencji terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • model Ericksona i Rossiego – podejście niedyrektywne, naturalistyczne;
 • model Miltona;
 • sugestie zorientowane na treść i strukturę.


09-10.11.2024
Podejście Utylizacyjne
W tej części programu zostanie drobiazgowo omówiona i przedstawiona na przykładach idea utylizacji opracowana przez Miltona H. Ericksona. Uczestnicy dowiedzą się jak utylizować w procesie terapeutycznym elementy struktury problemu pacjenta, jego objawy, cechy osobowości oraz wewnętrzny świat w celu wspierania, wzmacniania i wywoływania zmiany terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • podstawowy model Ericksona;
 • poszerzony model postericksonowski.


14-15.12.2024
Strategiczna praca z oporem w hipnozie i psychoterapii strategicznej
W tej części warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z oporem w hipnozie i psychoterapii strategicznej krótkoterminowej. Między innymi zaprezentowane zostaną następujące kwestie:

 • strategiczna praca z oporem w terapii krótkoterminowej na poziomie świadomym;
 • dyrektywne i niedyrektywne formy pracy z oporem;
 • rodzaje oporu z perspektywy terapii strategicznej i sposoby jego rozładowania;
 • niedyrektywna strategiczna praca z oporem na poziomie nieświadomym w stanie transu.


11-12.01.2025 
Utylizacja zjawisk transowych w pracy terapeutycznej i klinicznej
W ramach tego modułu zostanie omówiona praca ze zjawiskami transowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na utylizację regresji i progresji wieku, katalepsji, halucynacji pozytywnych i negatywnych, amnezji i hipermnezji, oraz zaburzeń percepcji czasu w procesie terapeutycznym. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • natura zjawisk transowych;
 • indukcja hipnozy z uwzględnieniem pracy na zjawiskach transowych.


08-09.02.2025
Ideodynamika
W ramach tej części programu poruszone zostaną kwestie wykorzystania w hipnozie delikatnych i mimowolnych ruchów mięśni. Rozwinięta zostania idea pracy ze zjawiskiem katalepsji oraz wywołanych hipnotycznie ruchów ciała. W pracy z wykorzystaniem procesów ideodynamicznych zostanie przedstawiona zarówno koncepcja pracy z objawem jak również koncepcje pracy na poziomie głębokich struktur psychicznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • podstawowe założenia i utylizacja lewitacji dłoni w hipnozie;
 • model utylizacji sygnałów ideodynamicznych Davida Cheeka i Rossiego;
 • protokoły odzwierciedlania dłoni i Mind-Body Transformations Therapy (MBT-T) Ernesta L. Rossiego.


08-09.03.2025 
Praca z metaforą i anegdotą
W ramach tego modułu zostaną przedstawione koncepcje pracy z metaforą i anegdotą w hipnozie. Rozwinięta zostanie koncepcja komunikacji i pracy niedyrektywnej z wykorzystaniem metafor, anegdot i symboli. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z metafor i anegdot w taki sposób, aby służyły one realizacji dokładnie wytyczonych celów terapeutycznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • ujęcie Ericksona;
 • podejście postericksonowskie;
 • Nested Loops i modele wypracowane w ramach neurolingwistycznego programowania;
 • metafory zamknięte i otwarte – specyfika stosowania.


12-13.04.2025
Praca z objawem
W ramach niniejszego modułu rozwinięte zostaną zagadnienia dotyczące strategicznej pracy z objawem w hipnozie. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać objaw w pracy z pacjentem oraz jak pracować bezpośrednio z objawem w trakcie hipnozy w celu wspierania procesu leczenia i psychoterapii. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • zastępowanie objawu;
 • amelioracja objawu;
 • przepisywanie objawu i interwencja paradoksalna;
 • transformacja objawu;
 • Ordeal Therapy – ciężkie próby w terapii.


10-11.05.2025
Hipnoza jako metoda tworzenia doświadczenia psychologicznego i terapia doświadczeniowa
W ramach tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać stan transu w celu tworzenia znaczących emocjonalnie doświadczeń , mających na celu wspieranie procesu leczenia i psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób pracować z silnymi emocjami. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • terapia szokiem psychologicznym;
 • praca z przeszłością w teraźniejszości;
 • praca z silnymi emocjami oraz wydarzeniami wywołującymi silne emocje;
 • transformacja emocji.


07-08.06.2025 
Doświadczenie hipnotyczne a praca kliniczna i psychoterapia
W ramach tego modułu poruszone zostaną ogólnie najważniejsze aspekty pracy hipnotycznej w psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać hipnozę w pracy terapeutycznej z różnymi aspektami procesu zmiany zachodzącego w pacjencie. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

 • praca dopasowana do przypadku;
 • praca ze zjawiskami bólowymi;
 • praca skierowana na zmianę struktur osobowości;
 • praca z emocjami i nastrojem;
 • praca skierowana na zmianę sposobu myślenia w hipnozie.


O prowadzącym:
Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu. Jest redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics, Consciousness and Health Research oraz studentem i współpracownikiem dr Ernesta Rossiego i dr Kathryn Rossi, pod których merytorycznym nadzorem założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością zajmujący się propagowaniem nowego naurobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej oraz psychoterapii. Jest autorem książki „Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing” oraz tłumaczem prac doktora Rossiego w tym książek: „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami”, „Kreowanie nowej świadomości – psychospołeczna genomika samostwarzania” oraz „Dialog z naszymi genami. Neuronauka hipnozy terapeutycznej i psychoterapii”.


Terminy:
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

14-15.09.2024
05-06.10 2024
09-10.11.2024
14-15.12.2024
11-12.01.2025
08-09.02.2025
08-09.03.2025
12-13.04.2025
10-11.05.2025
07-08.06.2025

 


Koszt i warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób, które ukończyły studia magisterskie (lub ekwiwalent) z nauk medycznych lub społecznych (psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, socjologia, pedagogika); 
 • studentów ostatniego roku medycyny lub psychologii.

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia, zalecamy wcześniejsze odbycie psychoterapii własnej.

To szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 6900 zł. Obowiązuje zadatek w wysokości 1000 zł. Pozostała kwota płatna cyklicznie - 590 zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu. Szkolenie stanowi formę całościową (nie ma możliwości udziału w wybranych modułach).

 

Miejsce szkolenia: Katowicki Instytut Psychoterapii, ul Franciszkańska 25 w Katowicach


Zapisu można dokonać poprzez wysłanie ANKIETY ZGŁOSZENIA dostępnej TUTAJ oraz na stronie Katowickiego Instytutu Psychoterapii.

 

Hipnoza terapeutyczna. Całościowe szkolenie. EDYCJA CZWARTA
Prowadzący: Jan Dyba


14-15.10 2023 
Struktura doświadczenia hipnotycznego i jego utylizacja w terapii
W ramach niniejszego warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest hipnoza i w jaki sposób wykorzystywać ją w procesie terapeutycznym. W trakcie zajęć zostanie położony szczególny nacisk na planowanie sesji terapeutycznej oraz strukturyzowanie doświadczenia transowego. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Teoria Neodysocjacyjna a właściwości uwagi w hipnozie
Teorie stanu i teorie społeczne
Model Ericksona i Rossiego
4-Stopniowy proces twórczy Rossiego
Dwuczynnikowy model doświadczenia transowego
Ogólne założenia strategiczne i orientacja na cel
Modele postericksonowskie

11-12.11.2023
Struktura sugestii hipnotycznej
W tej części programu główny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności posługiwania się sugestią hipnotyczną. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak budować skuteczne, dyrektywne i niedyrektywne sugestie hipnotyczne oraz w jaki sposób strukturyzować sugestie z uwzględnieniem celu interwencji terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Model Ericksona i Rossiego – podejście niedyrektywne, naturalistyczne
Model Miltona
Sugestie zorientowane na treść i strukturę

02-03.12.2023
Podejście Utylizacyjne
W tej części programu zostanie drobiazgowo omówiona i przedstawiona na przykładach idea utylizacji opracowana przez Miltona H. Ericksona. Uczestnicy dowiedzą się jak utylizować w procesie terapeutycznym elementy struktury problemu pacjenta, jego objawy, cechy osobowości oraz wewnętrzny świat w celu wspierania, wzmacniania i wywoływania zmiany terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Podstawowy model Ericksona
Poszerzony model postericksonowski
Praca z oporem

13-14.01.2024 
Utylizacja zjawisk transowych w pracy terapeutycznej i klinicznej
W ramach tego modułu zostanie omówiona praca ze zjawiskami transowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na utylizację regresji i progresji wieku, katalepsji, halucynacji pozytywnych i negatywnych, amnezji i hipermnezji, oraz zaburzeń percepcji czasu w procesie terapeutycznym. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Natura zjawisk transowych
Indukcja hipnozy z uwzględnieniem pracy na zjawiskach transowych

10-11.02.2024
Ideodynamika
W ramach tej części programu poruszone zostaną kwestie wykorzystania w hipnozie delikatnych i mimowolnych ruchów mięśni. Rozwinięta zostania idea pracy ze zjawiskiem katalepsji oraz wywołanych hipnotycznie ruchów ciała. W pracy z wykorzystaniem procesów ideodynamicznych zostanie przedstawiona zarówno koncepcja pracy z objawem jak również koncepcje pracy na poziomie głębokich struktur psychicznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Podstawowe założenia i utylizacja lewitacji dłoni w hipnozie
Model utylizacji sygnałów ideodynamicznych Davida Cheeka i Rossiego
Protokoły odzwierciedlania dłoni i Mind-Body Transformations Therapy (MBT-T) Ernesta L. Rossiego

09-10.03.2024 
Praca z metaforą i anegdotą
W ramach tego modułu zostaną przedstawione koncepcje pracy z metaforą i anegdotą w hipnozie. Rozwinięta zostanie koncepcja komunikacji i pracy niedyrektywnej z wykorzystaniem metafor, anegdot i symboli. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z metafor i anegdot w taki sposób, aby służyły one realizacji dokładnie wytyczonych celów terapeutycznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Ujęcie Ericksona
Podejście postericksonowskie
Nested Loops i modele wypracowane w ramach neurolingwistycznego programowania
Metafory zamknięte i otwarte – specyfika stosowania

13-14.04.2024
Praca z objawem
W ramach niniejszego modułu rozwinięte zostaną zagadnienia dotyczące strategicznej pracy z objawem w hipnozie. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać objaw w pracy z pacjentem oraz jak pracować bezpośrednio z objawem w trakcie hipnozy w celu wspierania procesu leczenia i psychoterapii. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Zastępowanie objawu
Amelioracja objawu
Przepisywanie objawu i interwencja paradoksalna
Transformacja objawu
Ordeal therapy – ciężkie próby w terapii

11-12.05.2024
Hipnoza jako metoda tworzenia doświadczenia psychologicznego i terapia doświadczeniowa
W ramach tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać stan transu w celu tworzenia znaczących emocjonalnie doświadczeń , mających na celu wspieranie procesu leczenia i psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób pracować z silnymi emocjami. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Terapia szokiem psychologicznym
Praca z przeszłością w teraźniejszości
Praca z silnymi emocjami oraz wydarzeniami wywołującymi silne emocje
Transformacja emocji

22-23.06.2024 
Doświadczenie hipnotyczne a praca kliniczna i psychoterapia.
W ramach tego modułu poruszone zostaną ogólnie najważniejsze aspekty pracy hipnotycznej w psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać hipnozę w pracy terapeutycznej z różnymi aspektami procesu zmiany zachodzącego w pacjencie. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Praca dopasowana do przypadku
Praca ze zjawiskami bólowymi
Praca skierowana na zmianę struktur osobowości
Praca z emocjami i nastrojem
Praca skierowana na zmianę sposobu myślenia w hipnozie


O prowadzącym:
Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu. Jest redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics, Consciousness and Health Research oraz studentem i współpracownikiem dr Ernesta Rossiego i dr Kathryn Rossi, pod których merytorycznym nadzorem założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością zajmujący się propagowaniem nowego naurobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej oraz psychoterapii. Jest autorem książki „Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing” oraz tłumaczem prac doktora Rossiego w tym książek: „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami”, „Kreowanie nowej świadomości – psychospołeczna genomika samostwarzania” oraz „Dialog z naszymi genami. Neuronauka hipnozy terapeutycznej i psychoterapii”.


Terminy:
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

14-15.10 2023
11-12.11.2023
02-03.12.2023
13-14.01.2024
10-11.02.2024
09-10.03.2024
13-14.04.2024
11-12.05.2024
22-23.06.2024

 


Koszt i warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób, które ukończyły studia magisterskie (lub ekwiwalent) z nauk medycznych lub społecznych (psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, socjologia, pedagogika); 
 • studentów ostatniego roku medycyny lub psychologii.

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia, zalecamy wcześniejsze odbycie psychoterapii własnej.

To szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 5310 zł. Obowiązuje zadatek w wysokości 900 zł. Pozostała kwota płatna cyklicznie - 490 zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu. Szkolenie stanowi formę całościową (nie ma możliwości udziału w wybranych modułach).

 

Miejsce szkolenia: Katowicki Instytut Psychoterapii, ul Franciszkańska 25 w Katowicach


Zapisu można dokonać poprzez wysłanie ANKIETY ZGŁOSZENIA dostepnej TUTAJ oraz na stronie Katowickiego Instytutu Psychoterapii.

 

MasterKlasy to warsztaty doskonalące dla psychoterapeutów stosujących hipnozę kliniczną. Każdy warsztat skupiony jest wokół innego zagadnienia, wcześniej ustalanego z grupą zainteresowanych osób. Wybrany temat zostaje pogłębiony zarówno od strony teoretycznej, jak również w ramach ćwiczeń praktycznych. Warsztaty dają także przestrzeń do pogłębionej analizy studiów przypadku.

Z uwagi na zaawansowany charakter warsztatów są one adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły całościowe szkolenie z hipnozy terapeutycznej w naszym instytucie.

Tematyka MasterKlas, które odbyły się do tej pory:

 1. Praca terapeutyczna w głębokim transie
 2. Strategiczne wykorzystanie głębokiego transu w psychoterapii
 3. Zaawansowane techniki pracy na linii regresji – konstrukcja „lutowego człowieka”
 4. Hipnoza w leczeniu depresji
 5. Strategiczna praca z oporem w hipnozie i psychoterapii krótkoterminowej
 6. Praca z bólem
 7. Praca z lękiem

 

Koszt i warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest skierowane do osób, które ukończyły szkolenie całościowe z zakresu hipnozy terapeutycznej organizowane przez Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością.

 

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia, zalecamy wcześniejsze odbycie psychoterapii własnej.

To szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

 

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł.

Data najbliższego szkolenia: 1-2 czerwca 2024 r.

Tematyka: Praca z traumą

Miejsce szkolenia: Katowicki Instytut Psychoterapii, ul. Franciszkańska 25, Katowice

Zapisy: FORMULARZ ZAPISU 

 

 

Ideą grupy konsultacyjnej jest wymiana doświadczeń terapeutycznych na gruncie praktycznym. W ramach jednego spotkania istnieje możliwość zaprezentowania własnego studium przypadku, a następnie uzyskania wsparcia prowadzącego i grupy w kontekście zastosowania odpowiedniej techniki hipnoterapeutycznej. Co ważne, na bieżąco ćwiczymy konkretne umiejętności, pomocne w pracy z przedstawionym zagadnieniem.

W trakcie jednego warsztatu szansę na przedstawienie swojego studium przypadku mają cztery osoby. Pozostali uczestniczący w spotkaniu danej grupy korzystają, biorąc udział w dyskusjach i wspólnie analizując przedstawione przypadki.

Grupa konsultacyjna jest przeznaczona dla absolwentek i absolwentów całościowego kursu z hipnozy terapeutycznej, organizowanego przez nasz instytut.

 

Prowadzący: Jan Dyba

Termin najbliższej grupy konsultacyjnej: 8 kwietnia 2023 r. (sobota)

Plan warsztatu:

 • Moduł 1 (10:00–11:30)

o   Studium przypadku nr 1 – prezentacja

o   Omówienie i analiza grupowa

o   Praktyczny trening umiejętności

 • Moduł 2 (11:45–13:15)

o   Studium przypadku nr 2 – prezentacja

o   Omówienie i analiza grupowa

o   Praktyczny trening umiejętności

 • Moduł 3 (14:30–16:00)

o   Studium przypadku nr 3 – prezentacja

o   Omówienie i analiza grupowa

o   Praktyczny trening umiejętności

 • Moduł 4 (16:15–17:45)

o   Studium przypadku nr 4 – prezentacja

o   Omówienie i analiza grupowa

o   Praktyczny trening umiejętności

 

Forma warsztatu: hybrydowa - spotkanie stacjonarne w Krakowie, a oprócz tego - dla chętnych - możliwość uczestnictwa zdalnego (za pośrednictwem Zooma).

Cena (dotyczy udziału w całym spotkaniu grupy konsultacyjnej):  

 • osoba przedstawiająca studium przypadku – 250 zł
 • osoba obserwująca – 150 zł

Jeśli osoba obserwująca wyrazi chęć przedstawienia swojego studium przypadku, a znajdzie się wolny moduł, istnieje szansa na przejście z poziomu obserwatora na poziom prezentacyjny również w dniu warsztatu (z uiszczeniem różnicy cenowej).

Zapisu można dokonać poprzez formularz elektroniczny: DOSTĘPNY TUTAJ oraz drogą mailową – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Hipnoza terapeutyczna. Całościowe szkolenie. EDYCJA TRZECIA
Prowadzący: Jan Dyba


22-23.10 2022 
Struktura doświadczenia hipnotycznego i jego utylizacja w terapii
W ramach niniejszego warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest hipnoza i w jaki sposób wykorzystywać ją w procesie terapeutycznym. W trakcie zajęć zostanie położony szczególny nacisk na planowanie sesji terapeutycznej oraz strukturyzowanie doświadczenia transowego. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Teoria Neodysocjacyjna a właściwości uwagi w hipnozie
Teorie stanu i teorie społeczne
Model Ericksona i Rossiego
4-Stopniowy proces twórczy Rossiego
Dwuczynnikowy model doświadczenia transowego
Ogólne założenia strategiczne i orientacja na cel
Modele postericksonowskie

19-20.11.2022 
Struktura sugestii hipnotycznej
W tej części programu główny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności posługiwania się sugestią hipnotyczną. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak budować skuteczne, dyrektywne i niedyrektywne sugestie hipnotyczne oraz w jaki sposób strukturyzować sugestie z uwzględnieniem celu interwencji terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Model Ericksona i Rossiego – podejście niedyrektywne, naturalistyczne
Model Miltona
Sugestie zorientowane na treść i strukturę

17-18.12.2022 
Podejście Utylizacyjne
W tej części programu zostanie drobiazgowo omówiona i przedstawiona na przykładach idea utylizacji opracowana przez Miltona H. Ericksona. Uczestnicy dowiedzą się jak utylizować w procesie terapeutycznym elementy struktury problemu pacjenta, jego objawy, cechy osobowości oraz wewnętrzny świat w celu wspierania, wzmacniania i wywoływania zmiany terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Podstawowy model Ericksona
Poszerzony model postericksonowski
Praca z oporem

14-15.01.2023 
Utylizacja zjawisk transowych w pracy terapeutycznej i klinicznej
W ramach tego modułu zostanie omówiona praca ze zjawiskami transowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na utylizację regresji i progresji wieku, katalepsji, halucynacji pozytywnych i negatywnych, amnezji i hipermnezji, oraz zaburzeń percepcji czasu w procesie terapeutycznym. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Natura zjawisk transowych
Indukcja hipnozy z uwzględnieniem pracy na zjawiskach transowych

11-12.02.2023
Ideodynamika
W ramach tej części programu poruszone zostaną kwestie wykorzystania w hipnozie delikatnych i mimowolnych ruchów mięśni. Rozwinięta zostania idea pracy ze zjawiskiem katalepsji oraz wywołanych hipnotycznie ruchów ciała. W pracy z wykorzystaniem procesów ideodynamicznych zostanie przedstawiona zarówno koncepcja pracy z objawem jak również koncepcje pracy na poziomie głębokich struktur psychicznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Podstawowe założenia i utylizacja lewitacji dłoni w hipnozie
Model utylizacji sygnałów ideodynamicznych Davida Cheeka i Rossiego
Protokoły odzwierciedlania dłoni i Mind-Body Transformations Therapy (MBT-T) Ernesta L. Rossiego

11-12.03.2023 
Praca z metaforą i anegdotą
W ramach tego modułu zostaną przedstawione koncepcje pracy z metaforą i anegdotą w hipnozie. Rozwinięta zostanie koncepcja komunikacji i pracy niedyrektywnej z wykorzystaniem metafor, anegdot i symboli. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z metafor i anegdot w taki sposób, aby służyły one realizacji dokładnie wytyczonych celów terapeutycznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Ujęcie Ericksona
Podejście postericksonowskie
Nested Loops i modele wypracowane w ramach neurolingwistycznego programowania
Metafory zamknięte i otwarte – specyfika stosowania

15-16.04.2023 
Praca z objawem
W ramach niniejszego modułu rozwinięte zostaną zagadnienia dotyczące strategicznej pracy z objawem w hipnozie. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać objaw w pracy z pacjentem oraz jak pracować bezpośrednio z objawem w trakcie hipnozy w celu wspierania procesu leczenia i psychoterapii. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Zastępowanie objawu
Amelioracja objawu
Przepisywanie objawu i interwencja paradoksalna
Transformacja objawu
Ordeal therapy – ciężkie próby w terapii

13-14.05.2023 
Hipnoza jako metoda tworzenia doświadczenia psychologicznego i terapia doświadczeniowa
W ramach tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać stan transu w celu tworzenia znaczących emocjonalnie doświadczeń , mających na celu wspieranie procesu leczenia i psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób pracować z silnymi emocjami. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Terapia szokiem psychologicznym
Praca z przeszłością w teraźniejszości
Praca z silnymi emocjami oraz wydarzeniami wywołującymi silne emocje
Transformacja emocji

17-18.06.2023 
Doświadczenie hipnotyczne a praca kliniczna i psychoterapia.
W ramach tego modułu poruszone zostaną ogólnie najważniejsze aspekty pracy hipnotycznej w psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać hipnozę w pracy terapeutycznej z różnymi aspektami procesu zmiany zachodzącego w pacjencie. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Praca dopasowana do przypadku
Praca ze zjawiskami bólowymi
Praca skierowana na zmianę struktur osobowości
Praca z emocjami i nastrojem
Praca skierowana na zmianę sposobu myślenia w hipnozie


O prowadzącym:
Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu. Jest redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics, Consciousness and Health Research, oraz studentem i współpracownikiem Dr Ernesta Rossiego i Dr Kathryn Rossi pod których merytorycznym nadzorem założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością zajmujący się propagowaniem nowego naurobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej oraz psychoterapii. Jest autorem książki „Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing” oraz tłumaczem prac doktora Rossiego w tym, „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami” oraz „Kreowanie nowej świadomości -psychospołeczna genomika samostwarzania”.

Terminy:
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

22-23.10 2022
19-20.11.2022
17-18.12.2022
14-15.01.2023
11-12.02.2023
11-12 03.2023
15-16.04.2023
13-14.05.2023
17-18.06.2023

 


Koszt i warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób, które ukończyły studia magisterskie (lub ekiwalent) z nauk medycznych lub społecznych (np. psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, socjologia, pedagogika itp.); 
 • studentów ostatnich lat wyżej wymienionych kierunków.

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia, zalecamy wcześniejsze odbycie psychoterapii własnej.

To szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 5310 zł. Obowiązuje zadatek w wysokości 900zł. Pozostała kwota płatna cyklicznie - 490 zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu. Szkolenie stanowi formę całościową (nie ma możliwości udziału w wybranych modułach).

Śląskie Centrum Psychosomatyki
Katowice, ul. Mariacka 18A
PKO BP 1 O/ Katowice
89 1020 2313 0000 3502 0653 1091

Zapisy:
512 129 022, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

oraz przy pomocy formularza zapisu, dostępnego pod tym linkiem: https://bit.ly/36U9vxi

Zachęcamy do obserwowania naszego wydarzenia facebookowego