Hipnoza terapeutyczna. Całościowe szkolenie.
Prowadzący: Jan Dyba

26-27.10 2019
Struktura doświadczenia hipnotycznego i jego utylizacja w terapii
W ramach niniejszego warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest hipnoza i w jaki sposób wykorzystywać ją w procesie terapeutycznym. W trakcie zajęć zostanie położony szczególny nacisk na planowanie sesji terapeutycznej oraz strukturyzowanie doświadczenia transowego. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Teoria Neodysocjacyjna a właściwości uwagi w hipnozie
Teorie stanu i teorie społeczne
Model Ericksona i Rossiego
4-Stopniowy proces twórczy Rossiego
Dwuczynnikowy model doświadczenia transowego
Ogólne założenia strategiczne i orientacja na cel
Modele postericksonowskie

16-17.11.2019
Struktura sugestii hipnotycznej
W tej części programu główny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności posługiwania się sugestią hipnotyczną. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak budować skuteczne, dyrektywne i niedyrektywne sugestie hipnotyczne oraz w jaki sposób strukturyzować sugestie z uwzględnieniem celu interwencji terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Model Ericksona i Rossiego – podejście niedyrektywne, naturalistyczne
Model Miltona
Sugestie zorientowane na treść i strukturę

14-15.12.2019
Podejście Utylizacyjne
W tej części programu zostanie drobiazgowo omówiona i przedstawiona na przykładach idea utylizacji opracowana przez Miltona H. Ericksona. Uczestnicy dowiedzą się jak utylizować w procesie terapeutycznym elementy struktury problemu pacjenta, jego objawy, cechy osobowości oraz wewnętrzny świat w celu wspierania, wzmacniania i wywoływania zmiany terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Podstawowy model Ericksona
Poszerzony model postericksonowski
Praca z oporem

18-19.01.2020
Utylizacja zjawisk transowych w pracy terapeutycznej i klinicznej
W ramach tego modułu zostanie omówiona praca ze zjawiskami transowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na utylizację regresji i progresji wieku, katalepsji, halucynacji pozytywnych i negatywnych, amnezji i hipermnezji, oraz zaburzeń percepcji czasu w procesie terapeutycznym. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Natura zjawisk transowych
Indukcja hipnozy z uwzględnieniem pracy na zjawiskach transowych

15-16.02.2020
Ideodynamika
W ramach tej części programu poruszone zostaną kwestie wykorzystania w hipnozie delikatnych i mimowolnych ruchów mięśni. Rozwinięta zostania idea pracy ze zjawiskiem katalepsji oraz wywołanych hipnotycznie ruchów ciała. W pracy z wykorzystaniem procesów ideodynamicznych zostanie przedstawiona zarówno koncepcja pracy z objawem jak również koncepcje pracy na poziomie głębokich struktur psychicznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Podstawowe założenia i utylizacja lewitacji dłoni w hipnozie
Model utylizacji sygnałów ideodynamicznych Davida Cheeka i Rossiego
Protokoły odzwierciedlania dłoni i Mind-Body Transformations Therapy (MBT-T) Ernesta L. Rossiego

07-08.03.2020
Praca z metaforą i anegdotą
W ramach tego modułu zostaną przedstawione koncepcje pracy z metaforą i anegdotą w hipnozie. Rozwinięta zostanie koncepcja komunikacji i pracy niedyrektywnej z wykorzystaniem metafor, anegdot i symboli. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z metafor i anegdot w taki sposób, aby służyły one realizacji dokładnie wytyczonych celów terapeutycznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Ujęcie Ericksona
Podejście postericksonowskie
Nested Loops I modele wypracowane w ramach neurolingwistycznego programowania
Metafory zamknięte I otwarte – specyfika stosowania
-
04-05.04.2020
Praca z objawem
W ramach niniejszego modułu rozwinięte zostaną zagadnienia dotyczące strategicznej pracy z objawem w hipnozie. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać objaw w pracy z pacjentem oraz jak pracować bezpośrednio z objawem w trakcie hipnozy w celu wspierania procesu leczenia i psychoterapii. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Zastępowanie objawu
Amelioracja objawu
Przepisywanie objawu i interwencja paradoksalna
Transformacja objawu
Ordeal therapy – ciężkie próby w terapii

09-10.05.2020
Hipnoza jako metoda tworzenia doświadczenia psychologicznego i terapia doświadczeniowa
W ramach tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać stan transu w celu tworzenia znaczących emocjonalnie doświadczeń , mających na celu wspieranie procesu leczenia i psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób pracować z silnymi emocjami. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Terapia szokiem psychologicznym
Praca z przeszłością w teraźniejszości
Praca z silnymi emocjami oraz wydarzeniami wywołującymi silne emocje
Transformacja emocji

06-07.06.2020
Doświadczenie hipnotyczne a praca kliniczna i psychoterapia.
W ramach tego modułu poruszone zostaną ogólnie najważniejsze aspekty pracy hipnotycznej w psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać hipnozę w pracy terapeutycznej z różnymi aspektami procesu zmiany zachodzącego w pacjencie. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Praca dopasowana do przypadku
Praca ze zjawiskami bólowymi
Praca skierowana na zmianę struktur osobowości
Praca z emocjami i nastrojem
Praca skierowana na zmianę sposobu myślenia w hipnozie


O prowadzącym:
Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu. Jest redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics, Consciousness and Health Research, oraz studentem i współpracownikiem Dr Ernesta Rossiego i Dr Kathryn Rossi pod których merytorycznym nadzorem założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością zajmujący się propagowaniem nowego naurobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej oraz psychoterapii. Jest autorem książki „Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing” oraz tłumaczem prac doktora Rossiego w tym, „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami” oraz „Kreowanie nowej świadomości -psychospołeczna genomika samostwarzania”.

Terminy:
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

26-27.10 2019
16-17.11.2019
14-15.12.2019
18-19.01.2020
15-16.02.2020
07-08 03.2020
04-05.04.2020
09-10.05.2020
06-07.06.2020

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

Koszt i warunki uczestnictwa:
Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 4410 zł. Obowiązuje zaliczka w wysokości 900zł. Pozostała kwota płatna cyklicznie- 390zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu. Szkolenie stanowi formę całościową (nie ma możliwości udziału w wybranych modułach).

Śląskie Centrum Psychosomatyki
Katowice, ul. Mariacka 18A
PKO BP 1 O/ Katowice
48 1020 2313 0000 3902 0084 0546

Zapisy:
512 129 022, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kojarzony jest zwykle z odmiennym stanem świadomości, wywołanym sztucznie przez zewnętrzne czynniki, jak choćby rytmiczne uderzanie bębnów. Osoba w transie miałaby wykonywać czynności, do których zwykle nie byłaby zdolna.
W tej obiegowej opinii jest trochę prawdy. Otóż stan transu, który jest wykorzystywany we współczesnej psychologii i psychoterapii faktycznie pozwala na to, do czego nasz mózg nigdy by nie dopuścił w stanie pełnej świadomości. Oznacza to, że trans pozwala nam zredukować hamulce i przeszkody, które często uniemożliwiają proces terapeutyczny lub po prostu utrudniają nam życie w różnych jego aspektach.


Z własnej praktyki terapeutycznej wiem, że ten stan pozwala moim pacjentom uporać się z wieloma codziennymi przeszkodami: przewlekłym bólem, nieśmiałością, lękiem, fobią, czy permanentnym stresem.


Dlatego teraz chciałbym zaproponować Państwu jednodniowy warsztat pracy w transie, który pozwoli Państwu na zgłębienie własnej psychiki i doświadczenie emocji poprzez maksymalną koncentrację na sobie. Wspólnie będziemy zgłębiać techniki transowe, które mogą dokonać realnych zmian w Państwa życiu.


Warsztat adresowany jest do osób które:

  • przeżyły lub przeżywają stres w życiu, domu lub pracy
  • odczuwają zmęczenie
  • chcą poznać nowe sposoby panowania nad emocjami
  • chcą poczuć ulgę w bólu i zredukować napięcie
  • chcą rozwinąć w sobie wewnętrzny spokój
  • chcą rozwinąć i poznać lepiej siebie i swoje potrzeby

 

Kiedy i gdzie?

      Warsztat odbędzie się w Zakopanem w okolicach dworca autobusowego i kolejowego

      Termin: 5 lipca 2014 od godziny 10 do 18.

      Koszt: 100 zł od osoby

      Zgłoszenia na warsztat przyjmujemy do końca czerwca.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku niewystarczającej liczby uczestników

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny pod numerem 602655100

 

Program szkolenia:

 

Podczas warsztatu nauczysz się dostrzegać i wykorzystywać w terapii naturalne rytmy biologiczne organizmu. Dowiesz się, w jaki sposób uruchamiać w pacjencie procesy leczenia na wszystkich poziomach od umysłu do genu. Nauczysz się technik skutecznie wspierających procesy leczenia w zaburzeniach związanych ze stresem oraz psychosomatycznych. Poznasz podstawy nowego psychobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej Ernesta Rossiego, ucznia Miltona H. Ericksona.

 

Szczegółowy program:

1.Omówienie 4-stopniowego procesu twórczego w psychoterapii.

2.  Sugestia hipnotyczna – czym jest i na jakiej zasadzie działa?

3. Rodzaje sugestii- omówienie i ćwiczenia

4. Wprowadzenie pojęcia procesów ideodynamicznych - ich zastosowanie w praktyce psychoterapeutycznej - demonstracja, ćwiczenia

5. Szok psychologiczny, niespodzianka i nowość w procesach terapeutycznych, analiza przypadków

6.Protokoły lecznicze, głównie demonstracje, ćwiczenia (np. Hand Mirroring, Merry Symptom Chase itd.)

 

 

Termin: 20-21.05.2016

Miejsce: Poznań - Wielkopolski Instytut Psychoterapii (http://www.wip-dzmr.poznan.pl)

 

Koszt:

wpłata do 29 lutego 2016 – 300 zł

wpłata od 1 marca 2016 – 350 zł

 

Aby zapisać się na szkolenie przejdź na stronę: http://www.wip-dzmr.poznan.pl/szkol.php  i wejdź w zakładkę "W stronę twórczej świadomości"