Dla kogo jest szkolenie z hipnozy terapeutycznej?

Szkolenie jest skierowane do osób, które ukończyły studia magisterskie (lub ekwiwalent) z nauk medycznych lub społecznych (np. psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, socjologia, pedagogika itp.), a także dla studentów ostatnich lat wcześniej wymienionych kierunków.

 

Czy muszę odbyć psychoterapię własną przed szkoleniem?

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia zalecamy odbycie wcześniej psychoterapii własnej.

 

Czy szkolenie stanowi ekwiwalent psychoterapii własnej?

Nie, to szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.

 

W jakim czasie będzie realizowane szkolenie?

Szkolenie będzie rozłożone w formie zjazdów (po jednym weekendzie w każdym miesiącu) od października 2023 do czerwca 2024. Edycja 5 szkolenia zaplanowana jest już na 10 zjazdów, które będą się zaczynały od września 2024 roku.

 

Ile godzin w sumie trwa szkolenie z hipnozy terapeutycznej?

Całość szkolenia obejmuje 135 godzin (od 5. edycji będzie to 150 godzin). W soboty spotykamy się od 10:00 do 19:00, natomiast w niedziele od 10:00 do 15:00.

 

Czy mogę wybrać tylko te moduły, które interesują mnie najbardziej?

Nie, szkolenie ma formę całościową, w związku z czym jest wymagany udział we wszystkich dziewięciu (od 5. edycji - dziesięciu) modułach tematycznych.

 

Czy do ukończenia szkolenia wymagana jest obecność na każdych zajęciach?

Tak. Od razu podajemy terminy wszystkich zjazdów, żeby móc je zaznaczyć w kalendarzu. Ze względu na praktyczny i całościowy charakter szkolenia pominięcie którychś zajęć mogłoby być niekorzystne dla uczestnika.

 

Kto prowadzi szkolenie?

Całe szkolenie przygotował i prowadzi Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu.
Pełny opis znajdziecie TUTAJ. (http://jandyba.pl/index.php/pl/o-mnie/o-mnie)

 

Ile kosztuje udział w szkoleniu?

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 5310 zł. Obowiązuje zaliczka w wysokości 900 zł, natomiast pozostała kwota jest płatna cyklicznie – 490 zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu.

 

Jak dokonywać wpłaty zaliczki?

Wszelkie informacje o sposobie płatności będą przekazywane przez Katowicki Instytut Psychoterapii bezpośrednio osobom, które zapisują się na szkolenie.

 

W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie?

Zapisy prowadzi obecnie sekretariat Katowickiego Instytutu Psychoterapii. Na stronie internetowej tego instytutu, w zakładce informującej o szkoleniu, można znaleźć elektroniczny formularz zapisu na szkolenie - ZOBACZ TUTAJ.

 

Czy mogę otrzymać fakturę?

Tak. Potrzebę otrzymania faktury proszę zgłaszać bezpośrednio do sekretariatu Katowickiego Instytutu Psychoterapii podczas dokonywania zapisu na szkolenie.

 

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu szkolenia?

Tak, każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

 

Jaki charakter będzie miało szkolenie – forma wykładowa czy praktyczna?

Nasze szkolenie ma charakter praktyczny: przeważającą formą są warsztaty, które są wzbogacone formą wykładową.