MasterKlasy to warsztaty doskonalące dla psychoterapeutów stosujących hipnozę kliniczną. Każdy warsztat skupiony jest wokół innego zagadnienia, wcześniej ustalanego z grupą zainteresowanych osób. Wybrany temat zostaje pogłębiony zarówno od strony teoretycznej, jak również w ramach ćwiczeń praktycznych. Warsztaty dają także przestrzeń do pogłębionej analizy studiów przypadku.

Z uwagi na zaawansowany charakter warsztatów są one adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły całościowe szkolenie z hipnozy terapeutycznej w naszym instytucie.

Tematyka MasterKlas, które odbyły się do tej pory:

  1. Praca terapeutyczna w głębokim transie
  2. Strategiczne wykorzystanie głębokiego transu w psychoterapii
  3. Zaawansowane techniki pracy na linii regresji – konstrukcja „lutowego człowieka”
  4. Hipnoza w leczeniu depresji
  5. Strategiczna praca z oporem w hipnozie i psychoterapii krótkoterminowej
  6. Praca z bólem
  7. Praca z lękiem

 

Koszt i warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest skierowane do osób, które ukończyły szkolenie całościowe z zakresu hipnozy terapeutycznej organizowane przez Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością.

 

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia, zalecamy wcześniejsze odbycie psychoterapii własnej.

To szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

 

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł.

Data najbliższego szkolenia: 1-2 czerwca 2024 r.

Tematyka: Praca z traumą

Miejsce szkolenia: Katowicki Instytut Psychoterapii, ul. Franciszkańska 25, Katowice

Zapisy: FORMULARZ ZAPISU