Co to jest Palisades Gateway Publishing?

Palisades Gateway Publishing jest wydawnictwem powołanym w Stanach Zjednoczonych w Los Osos w Kalifornii przez Ernesta L. Rossiego i Kathryn L. Rossi. Wydawnictwo zajmuje się publikowaniem tekstów z dziedziny neurobiologii i neuronauki psychoterapii. Publikuje też teksty poruszające temat nowoczesnych podejść w psychoterapii.

Czym jest Palisades Gateway Publishing Oddział Polski?

W 2016 roku podpisaliśmy obustronną umowę z Palisades Gateway Publishing na mocy której utworzono Polski oddział wydawnictwa. Polski oddział zajmuje się tłumaczeniem i publikowaniem tekstów z dziedziny nowoczesnej neuronauki psychoterapii i hipnozy klinicznej w języku polskim.

Gdzie znajduje się Polski Oddział Palisades Gateway Publishing?

Całość wydawnictwa, włączając w to jego polską gałąź znajduje się w Los Osos w Kalifornii.