Perspektywy eksploracji molekularno-genomowych podstaw hipnozy terapeutycznej przy pomocy mikromacierzy DNA

ABSTRAKT:

Nowa perspektywa na to, jak hipnoza terapeutyczna i neuronauka mogą być zintegrowane na molekularno-genomowym poziomie, jest przedstawiona w formie instrukcji prowadzenia podstawowych badań i zastosowań klinicznych. Aktualizacja oryginalnej formuły biologii molekularnej Watsona i Cricka została zaproponowana, aby zilustrować sposób, w jaki doświadczenia psychospołeczne modulują ekspresję genu, syntezę białek oraz plastyczność mózgu w trakcie reaktywacji śladu pamięciowego w celu reorganizacji sieci neuronalnych kodujących strach, stres i objawy traumy. Użyto przykładów literatury naukowej z zakresu mikromacierzy DNA do poszukiwania, w jaki sposób ta nowa technologia mogłaby zintegrować hipnozę terapeutyczną, neuronaukę i psychospołeczną genomikę jako nową podstawę medycyny opartej na relacji ciało–umysł. Badacze i klinicyści w obszarze hipnozy terapeutycznej muszą połączyć siły ze współpracownikami z dziedzin neuronauki i biologii molekularnej, korzystających z technologii mikromacierzy DNA. Zaleca się, aby przyszłe skale podatności hipnotycznej obejmowały dane dotyczące ekspresji genów w celu uwzględnienia koncepcji „urzeczywistnionej imaginacji” oraz „umiejętności ideo-plastycznej” na poziomie molekularno-genomowym, jak również na psychologicznym i behawioralnym poziomie reakcji ideomotorycznych i ideosensorycznych, które są obecnie badane. 

 

 

Pobierz: