Abstrakt

 

W niniejszej pracy zgłębiamy nowe rozróżnienie pomiędzy badanym obecnie przez neuronaukę zorientowanym na przyszłość systemem pamięci prospektywnej a zorientowanym na przeszłość systemem pamięci retrospektywnej, które jest oryginalnym fundamentem teoretycznym terapeutycznej hipnozy, klasycznej psychoanalizy oraz psychoterapii. Następnie dokonujemy uogólnienia obecnej ewolucyjnej teorii snu i śnienia, skupiającej się na zorientowanym na przyszłość systemie pamięci prospektywnej, w celu konceptualizowania nowej ewolucyjnej perspektywy na hipnozę terapeutyczną oraz psychoterapię krótkoterminową. Zgodnie z implikacjami badań obecnej neuronauki zależna od aktywacji ekspresja genu oraz plastyczność mózgu są psychobiologicznymi podstawami zachowań adaptacyjnych, świadomości oraz kreatywności w życiu codziennym jak i w psychoterapii. Rozważania podsumowujemy studium przypadku, które ilustruje, jak perspektywa ewolucyjna może zostać wykorzystana w celu szybkiego rozwiązania problemów, z występującą w przeszłości prokrastynacją w szkole, tak aby umożliwić obecny i przyszły sukces akademicki.

 

Pobierz: